การให้การสนับสนุนแก่นักเรียน

เราเข้าใจดีว่า นักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนกับเรา จากช่วงชั้นเรียนต่างๆ ด้วยประสบการณ์และพื้นฐานการศึกษาที่แตกต่างกัน อาจจะไม่ได้มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่ใกล้เคียงกันกับเพื่อนในชั้นเรียน ดังนั้น เราจึงจัดให้มีวิชาเรียนเสริมหลักสูตร ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนของเราได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตน ให้ถึงระดับที่จะทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาในห้องเรียนของวิชาหลักได้เป็นอย่างดี รวมทั้งการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่นๆ ที่จะช่วยให้นักเรียนใหม่ หรือนักเรียนที่เรียนไม่ทันเพื่อน สามารถตามชั้นเรียนได้ทันอีกครั้ง


Warning: Use of undefined constant none - assumed 'none' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/gesthailand.com/public_html/wp-content/themes/ges/index.php on line 34

Related Articles

Content Area Support (CAS)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
นักเรียนที่ได้รับเลือกเรียนจะถูกคัดเลือกโดยการแนะนำโดยครูประจำชั้นในการรับการเรียนเพิ่มเติม...

More

English Language Workshop (ELW)

นักเรียนที่จะต้องเรียน ELW จะถูกคัดโดยวัดจากคะแนนการสอบ Stanford English Language Proficiency (SELP) การทดสอบนี้จัดขึ้นก่อนการลงทะเบียนเรียนที่...

More

Individual Education Program (IEP)

IEP เป็นโปรแกรมการศึกษาตัวต่อตัว ที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนแต่ละคนที่มีความต้องการพิเศษ...

More

INSPIRING TO LIVE, LEARN AND COMMUNICATE WITH EXCELLENCE!

Online Surveys powered by SoGoSurvey
Provided by SoGoSurvey