ประวัติของโรงเรียน

อ. สหัส (ปีเตอร์) เอกตระกูล (ผู้ก่อตั้ง)
ผู้ก่อตั้ง
อ. สุรางค์ (ซู) เอกตระกูล
ผู้ก่อตั้ง

ในปี 2523 อ.สหัส และ อ.สุรางค์ เอกตระกูล (Peter and Sue Ektrakul) ได้ทำการเปิดโรงเรียนอนุบาลลูกหมีขึ้น ที่บ้านของอาจารย์ พร้อมกับการเปิดใจรับเจตน์จำนงค์ของพระผู้เป็นเจ้าต่อความเชื่อฟังที่อาจารย์มีต่อพระองค์ การได้เปิดโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษด้วยหลักสูตรที่ถูกต้องเหมาะสม โดยวางรากฐานในหลักการแห่งความศรัทธาในพระคริสต์ เป็นความฝันที่อยู่ในจิตใจของ อ.สุรางค์ มานับตั้งแต่ตอนที่อาจารย์ได้ศึกษาวิชาการศึกษาระดับปฐมวัยในสหรัฐอเมริกา อาจารย์ทั้งสองท่าน ซึ่งต่างทราบดีถึงพลังอำนาจและความงดงามของความรักที่พระเจ้ามีให้แก่พวกท่าน จึงประสงค์ที่จะแบ่งปันความรักนั้นให้แก่ชาวนนทบุรี ท่านอาจารย์ทั้งสองจึงได้มีวิสัยทัศน์ ที่จะจัดตั้งโรงเรียนของพวกท่าน ให้ได้รับความยอมรับนับถิอ จากการมีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และการดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี เพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนต่อนักเรียนและครอบครัวในการแบ่งปันพระกิตติคุณ

เนื่องจากท่านอาจารย์ทั้งสองได้รับการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนานาชาติ อ.สหัส และ อ.สุรางค์ จึงมีสิทธิพิเศษ ในการมีความสัมพันธ์กับผู้คนมากมายในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา และด้วยความสัมพันธ์ดังกล่าว พวกท่านจึงสามารถที่จะนำชาวต่างประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก มาช่วยทำการสอน ในช่วงเวลาเริ่มต้นนี้ จนกระทั่ง เมื่อกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศโครงการริเริ่มการเรียนการสอนสองภาษา พวกท่านจึงได้เห็นโอกาสที่จะได้ทำความฝันของพวกท่าน ให้ยิ่งใหญ่ขึ้น

ในปี 2540 โรงเรียนอนุบาลลูกหมี ได้ขยายตัว และ เปลี่ยนชื่อ เป็น โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา (Global English School (GES)) อย่างเป็นทางการ โดยในการเริ่มต้นครั้งนี้ คุณเกลน และ คุณจอย โรนัลด์ (Glen and Joy Ronald) นักการศึกษา และ เพื่อนสนิทของ อ.สหัส และ อ.สุรางค์ ได้ย้ายจากแคนาดามาอยู่นนทบุรี เพื่อมาช่วยสร้างโรงเรียนในด้านงานบริหาร เพื่อให้โรงเรียนได้มีรากฐานที่มั่นคง ทั้งสี่ท่าน ต่างร่วมมือร่วมใจกันทำงานเพื่อโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่ง ทำให้โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด ภายในระยะเวลาเพียงสามปีแรกของโรงเรียน ถึงแม้ว่า คุณเกลน และ คุณจอย ได้เดินทางกลับไปอยู่ที่แคนาดาแล้ว พวกเขายังคงให้การสนับสนุนโรงเรียนด้วยการประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้เป็นที่รู้จักในอเมริกาเหนือ นอกจากนี้ พวกเขายังมีหลานบางคนของพวกท่าน ที่ปัจจุบัน มาเป็นคุณครูที่โรงเรียนนี้ด้วย

โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา ยังคงมีบุคลากรผู้มากประสบการณ์ ทำงานร่วมกับคุณครูและบุคลากรใหม่ ที่ยังคงรับสมัครเพิ่มอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ และยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ไปยังอาคารใหม่ๆ และมีนักเรียน ที่ได้เติบโตไปพร้อมกับเราผ่านแต่ละชั้นปีจนเข้าสู่มหาวิทยาลัย ช่างเป็นประสบการณ์ที่ดีเสียจริง! ที่ได้เห็นผลการเติบโตของความฝันที่พระเจ้าได้ทรงปลูกและดูแล เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จของนักเรียน ทั้งเก่าและใหม่ ได้เกิดขึ้นในทุกๆปีการศึกษา

INSPIRING TO LIVE, LEARN AND COMMUNICATE WITH EXCELLENCE!

Online Surveys powered by SoGoSurvey
Provided by SoGoSurvey