ห้องสมุด GES

เวลาเปิดทำการห้องสมุด: วันจันทร์-วันศุกร์, 8:00 - 16:00 น.
เรายินดีตอบทุกคำถามและรับฟังความคิดเห็น สามารถติดต่อได้โดยตรงที่ห้องสมุดของเรา
หรืออีเมล์ครูฟ้า: chatchanok.b@gesthailand.com

มีความสุขกับการอ่านกันนะคะ!!

หนังสือน่าอ่าน

ข่าวสารห้องสมุด

["error","Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons."]
4 months ago
Photos from GES Library's post

Don't forget to come visit us this month! We have a special section just for Halloween inspired ... See more

4 months ago

6 months ago
Photos from GES Library's post

These are shelf markers for books in a series.
This is another way to help reader find books that they would like more ... See more

หนังสือใหม่ประจำเดือน!

"Cookie by Jacqueline Wilson"

Beauty Cookson is no beauty. She's a plain, timid girl who constantly feels inferior to the super-confident, snooty girls at school. Worse than the teasing in the playground, though, is the unpredictable, hurtful criticism from her father. Beauty and her meek, sweet mother live in uneasy fear of his fierce rages, sparked whenever they break one of his fussy house rules.

Eventually, after an unbearable birthday party and the very real threat of Dad's out-of-control temper, Mum and Beauty run away. Finding themselves in a quiet, idyllic seaside village, their new-found freedom and a moment of culinary inspiration give them a hobby, an income and even a new nickname for Beauty. Can they begin a happier, sweeter life - without Dad?

A charming, page-turning and heart-warming story from this beloved author.

กฏระเบียบของห้องสมุด

  1. ใช้หนังสือและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างระมัดระวัง (โดยไม่ทำลาย, ตัด, วาด, เขียนหรือทำลายทรัพย์สินของทางห้องสมุด)
  2. ไม่ส่งเสียงดังเพราะจะเป็นการรบกวนนักเรียนที่กำลังเรียนหรืออ่านหนังสืออยู่
  3. ให้ความเคารพและความสำคัญกับทุกคนในห้องสมุด (โดยไม่ก่อเสียงดังและปิดเสียงมือถือ)
  4. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในห้องสมุด
  5. ใช้ที่คั่นหนังสือ

กฏระเบียบการยืม-คืนหนังสือ

Member

Material

# of Items

Period (days)

Student

Book/Magazine

2

7

CD-Rom/DVD

1

7

Teacher & Staff

Book/Magazine

20

120

CD-Rom/DVD

1

7

Parents

Book/Magazine

10

7

INSPIRING TO LIVE, LEARN AND COMMUNICATE WITH EXCELLENCE!