อาคารสถานที่

โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา ตั้งอยู่ในเมืองนนทบุรี ซึ่งเป็นชานเมืองทางทิศเหนือของกรุงเทพมหานคร โดยภายในโรงเรียน มีความสงบร่มรื่น แตกต่างจากบริเวณท้องถนนอันวุ่นวายและไร้ความสดชื่น (ท่านสามารถดูบริเวณถนนหน้าโรงเรียนได้ที่นี่) บนพื้นที่ของโรงเรียน ขนาด 7.5 ไร่ อาคารเรียนของเรา แบ่งเป็นสัดส่วนตามระดับชั้นเรียน และมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับการรวมกลุ่มขนาดใหญ่และสำหรับกิจกรรมนอกหลักสูตร

ห้องเรียน

ครูของเราภูมิใจในห้องเรียนของพวกเขาและตกแต่งห้องเรียนไปในทิศทางที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน และเพื่อความสนุกสนาน ห้องเรียนของเรายังมีหนังสือและแหล่งข้อมูลอื่นๆ สำหรับนักเรียนทุกคน และครูแต่ละคนมุุ่งมั่นที่จะรักษาห้องเรียนให้สะอาด สนุกสนานและน่าเรียน

View Images

ห้องกิจกรรม

พวกเราภูมิใจกับธรรมชาติในบริเวณรอบโรงเรียนของเรา การที่ถูกซ่อนห่างจากถนนหลัก ทำให้นักเรียนทุกคนปลอดภัยและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกภายใน เช่น ยิม ห้องแล็ปคอมพิวเตอร์ และห้องสมุดที่เข้าใช้ได้ตลอด เรายังมีสิ่งอำนวยความสะดวกภายนอก เช่นโรงอาหาร สนามฟุตบอล สนามเด็กเล่นสำหรับเด็กทุกวัย รวมถึงสนามบาสเก็ตบอลขนาดเล็ก

View Images

INSPIRING TO LIVE, LEARN AND COMMUNICATE WITH EXCELLENCE!

Online Surveys powered by SoGoSurvey
Provided by SoGoSurvey