เกี่ยวกับ GES

โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา (Global English School (GES)) เป็นโรงเรียนเอกชนคริสเตียนในเมืองนนทบุรี ที่ให้บริการแก่ประชาชนชาวไทยและนานาชาติจากหลากหลายภูมิหลังทางศาสนาในกรุงเทพและปริมณฑล และด้วยบุคลากรที่มีความพิเศษในความมุ่งมั่นที่จะทุ่มเทกำลังและความสามารถเพื่อที่จะได้เป็นผู้มอบความหวังและแสงสว่างให้แก่นักเรียนของเราและครอบครัวของพวกเขา เราจึงเป็นมากกว่าแค่โรงเรียนที่มีแค่อาคารเรียนและหนังสือ เรา โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นชุมชนของนักการศึกษา ผู้มีความทุ่มเทที่จะทำการสอนและจุดประกายสร้างสรรค์ให้กับจิตใจของเยาวชน และเตรียมพวกเขาให้พร้อมกับความท้าทายของโลกในปัจจุบัน ทั้งในทางวิชาการและทางจิตวิญญาณ

วิสัยทัศน์และหน้าที่

เรามุ่งมั่นที่จะให้การศึกษาแบบองค์รวมที่กระตุ้นให้นักเรียนประสบความสำเร็จทางวิชาการท้าทายจิตใจในการเป็นผู้นำในสังคม และหล่อหลอมจิตใจเพื่อให้นักเรียนค้นหาตัวตนของพวกเขาในลูกของพระเจ้า

Read More

ความเป็นผู้นำ

พนักงานที่เป็นผู้นำของเรามุ่งมั่นที่จะทำให้แน่ใจว่าทุกฟังก์ชั่นและพนักงานของโรงเรียนทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนของเรา

Read More

ความเป็นมา

วิสัยทัศน์คือการสร้างโรงเรียนที่ได้รับความเคารพในโครงการดูแลนักเรียนของโรงเรียนว่าจะเปิดประตูสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับครอบครัวเพื่อแบ่งปันคำสอนของพระเยซู ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2523 ครอบครัว เอกตระกูล ก็ทำเช่นนั้นเสมอมาจนปัจจุบันนี้ พวกเขาเป็นใบหน้าและหัวใจที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ Global English School

Read More

ทีมงาน

พวกเราเป็นครูและทีมงานที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ทำงานร่วมกับครูและทีมงานชาวไทยมืออาชีพ ที่มีใจรักที่จะสร้างบรรยากาศที่ช่วยให้นักเรียนเจริญเติบโตทางด้านวิชาการและสังคม

Read More

บริเวณโรงเรียนของเรา

บริเวณโรงเรียนของเรามี อาคารเรียนมากมายและสนามหลักถึง 3 ที่ พวกเรายังมีห้องแล็ปคอมพิวเตอร์ที่นักเรียนทุกคนสามารถเข้ามาใช้งานและสืบค้นหาข้อมูลรวมถึงห้องสมุดที่ถูกเติมเต็มด้วยหนังสือคุณภาพ พวกเราภูมิใจในการรักษาโรงเรียนของเราให้สะอาด ปลอดภัยและเต็มไปด้วยผู้คนมากมาย

Read More

INSPIRING TO LIVE, LEARN AND COMMUNICATE WITH EXCELLENCE!

Online Surveys powered by SoGoSurvey
Provided by SoGoSurvey