เหตุผลที่ควรเลือกโรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา

โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา เป็นโรงเรียนที่จะมอบการศึกษาอันดีเยี่ยม ให้แก่บุตรหลานของท่าน นักเรียนของเรา ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียน จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยความรูัความสามารถที่นักเรียนได้รับจากการให้การศึกษาของเรา (ท่านสามารถอ่านรายนามของศิษย์เก่าของเรา และมหาวิทยาลัยที่พวกเขาได้ไปศึกษาต่อ ได้ที่นี่) โดยที่ศิษย์เก่าของเรา (บางส่วน) ได้ก้าวขึ้นเป็นผู้มีศักยภาพ ในการเป็นผู้นำในวงการวิชาชีพต่างๆ เช่น การบริหารธุรกิจ การแพทย์ วิศวกรรม ธุรกิจโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การตลาด เป็นต้น (สามารถเข้าไปชม ความสำเร็จของนักเรียน เพื่อดูความสำเร็จและความก้าวหน้าของทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน)

นอกจากนี้ โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา ยังเป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง ของนักเรียนของเรา ที่ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตนอกห้องเรียน ด้วยการดูแลจากทางโรงเรียน ให้เติบโตขึ้นอย่างเป็นผู้นำ ด้วยจริยธรรมของชาวคริสต์ ผู้ซึ่งมีความอาทรต่อผู้คนอื่นๆ ซึ่งมีมุมมองและประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันไป เราเป็นเสมือนครอบครัวใหญ่ ที่ซึ่งนักเรียนจะได้ความอบอุ่น มากกว่าแค่จากความเป็นนักเรียนของตน โดยในเวลาหลังเลิกเรียน นักเรียนของเราจำนวนหนึ่ง ยังคงทำกิจกรรมหลังเลิกเรียนต่างๆ ซึ่งเป็นผลจากความอบอุ่นและความเอาใจใส่ ที่โรงเรียนมีให้แก่นักเรียน ซึ่งเป็นที่รับรู้และชื่นชม ต่อทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง

คณะครูของเรามีความมุ่งมั่นในการให้การศึกษาแก่บุตรหลานของท่าน ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยที่คุณครูของเรา มีความพร้อมและความยินดี ที่จะเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาของนักเรียน ในทุกช่วงวัย โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา มุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่มีความสมดุล และความเป็นนานาชาติ ซึ่งมีภาษาอังกฤษ เป็นสื่อกลางสู่การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลก


Warning: Use of undefined constant none - assumed 'none' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/gesthailand.com/public_html/wp-content/themes/ges/index.php on line 34

Related Articles

Header Ges

ความสำเร็จของนักเรียน

เรามีนักเรียนที่มุ่งสู่ถนนแห่งวิชาการและกิจกรรมนอกหลักสูตรด้วยความมุ่งมั่นและความใจรัก!...

More
grade 12 International School Nonthaburi

ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา

ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา
รูปแบบการศึกษาที่ไม่เหมือนใครของ...

More

INSPIRING TO LIVE, LEARN AND COMMUNICATE WITH EXCELLENCE!

Online Surveys powered by SoGoSurvey
Provided by SoGoSurvey