ใบสมัครออนไลน์

เจ้าหน้าที่การเรียนการสอนระหว่างประเทศของเราประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านคริสเตียนหลงใหลในการใช้ความสามารถและพรสวรรค์ของตนเพื่อเป็นพยานในข่าวประเสริฐของพระเยซู เราให้การศึกษาภาษาอังกฤษเป็นภาษาอเมริกันที่มีพื้นฐานมาจากมุมมองของคริสเตียนให้แก่นักเรียนกว่า 400 คนในชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 12 ประมาน 95% ของนักเรียนเรามาจากศาสนาพุทธ

ด้วยเหตุนี้เราจึงมุ่นมั่นที่จะสร้างบรรยากาศในการทำความเข้าใจซึ่งครูและนักเรียนสามารถแบ่งปัน ความเชื่อของตนในและนอกห้องเรียนได้ การทำงานที่โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา เป็นโอกาสที่ดีในการวางรากฐานของพระกิตติคุณในหัวใจของเด็กๆ ในขณะที่ได้รับประสบการณ์ในการสอนและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม


ตอนนี้ รับพิจารณาใบสมัครสำหรับ:

ปีการศึกษา 2019-2020

 

ครูระดับเตรียมอนุบาล

ครูระดับชั้นอนุบาล

ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ครูสอนวิชาศิลปะ

ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 

คลิกที่นี่เพื่อสมัคร


โปรดให้ท่านบาทหลวงหรือที่ปรึกษาของคุณกรอกแบบฟอร์มอ้างอิงด้านล่าง:

Pastoral Reference Form

 

INSPIRING TO LIVE, LEARN AND COMMUNICATE WITH EXCELLENCE!

Online Surveys powered by SoGoSurvey
Provided by SoGoSurvey