บุคลากร

Ms. Esther
ผู้บริหารฝ่ายอนุบาล
Mrs. Angi
ผู้บริหารฝ่ายประถมศึกษา
Mr. James
ผู้บริหารฝ่ายมัธยมศึกษา
Mrs. Marie Claire
ครูระดับชั้นอนุบาล (K1)
Ms. Danielle
ครูระดับชั้นอนุบาล (K1)
Mr. Jaspher
ครูระดับชั้นอนุบาล (K2)
Mr. Anthony
ครูระดับชั้นอนุบาล (K2)
Ms. Leah
ครูระดับชั้นอนุบาล (K2)
Mrs. Robyn
ครูระดับชั้นอนุบาล (K3)
Ms. Sarah
ครูระดับชั้นอนุบาล (K3)
Mr. Mike
ครูระดับชั้นอนุบาล (K3)
Ms. Chelsie
ครูระดับชั้นประถมศึกษา (G1)
Mrs. Hannah
ครูระดับชั้นประถมศึกษา (G1)
Ms. Heidi
ครูระดับชั้นประถมศึกษา (G1)
Mrs. Cora
ครูระดับชั้นประถมศึกษา (G2)
Ms. Becca
ครูระดับชั้นประถมศึกษา (G2)
Mrs.Tara
ครูระดับชั้นประถมศึกษา (G2)
Ms. Amanda
ครูระดับชั้นประถมศึกษา (G3)
Mrs. Danielle
ครูระดับชั้นประถมศึกษา (G3)
Mr. Daniel
ครูระดับชั้นประถมศึกษา (G4)
Mrs. Jennifer
ครูระดับชั้นประถมศึกษา (G4)
Ms. Charlene
ครูระดับชั้นประถมศึกษา (G4)
Mr. Ben
ครูระดับชั้นประถมศึกษา (G5)
Mr. Jordan
ครูระดับชั้นประถมศึกษา (G5)
Mr. Matt
ครูระดับชั้นประถมศึกษา (G5)
Ms. Stacey
Elementary (EI)
Ms. Amanda
Elementary (EI)
Ms. Julianna
Elementary (EI)
Mrs. Rachel
ครูระดับชั้นมัธยมศึกษา (วิชาวิทยาศาสตร์)
Mr. Josh
ครูระดับชั้นมัธยมศึกษา (วิชาวิทยาศาสตร์)
Mr. Dan
ครูระดับชั้นมัธยมศึกษา (วิชาวิทยาศาสตร์)
Mr. Daniel
ครูระดับมัธยมศึกษา (วิชาคณิตศาสตร์)
Ms. Nicole
ครูระดับชั้นมัธยมศึกษา (วิชาคณิตศาสตร์)
Mr. Seth
ครูระดับชั้นมัธยมศึกษา (วิชาคณิตศาสตร์)
Mr. Craig
ครูระดับชั้นมัธยมศึกษา (วิชาคณิตศาสตร์)
Mr. Garrett
ครูระดับมัธยมศึกษา (วิชาภาษาอังกฤษ)
Mr. Michael
ครูระดับชั้นมัธยมศึกษา (วิชาภาษาอังกฤษ)
Mrs. Megan
ครูระดับชั้นมัธยมศึกษา (วิชาภาษาอังกฤษ)
Ms. Nicky
ครูระดับชั้นมัธยมศึกษา (Speech)
Mrs. Tricia
ผู้จัดการฝ่าย Interventions
Mr. Aaron
ครูระดับชั้นมัธยมศึกษา (EI)
Mr. Mark
ครูระดับชั้นมัธยมศึกษา (EI)
Ms. Rebekah
Specials (วิชาดนตรี)
Mr. Dylan
Specials (วิชาดนตรี/ศิลปะ)
Mrs. Carlee
Specials (วิชาศิลปะ)
Mr. Roman
Specials (วิชาพละ)
Mr. Phil
Specials (วิชาพละ)
Mr. Joseph
Specials (วิชาพละ)
Mr. Mike
ICT/Computer
Mr. Ark
ICT/Computer
Mr. Matt
ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
ครูณี
ที่ปรึกษาฝ่ายธุรการ
ครูนุช
ผู้จัดการฝ่ายคุณครูไทย
ครูเล็ก
ฝ่ายบัญชี
คุณแซนดร้า
ผู้จัดการฝ่ายธุรการ
คุณอาร์ม
ฝ่ายผู้ปกครองสัมพันธ์ (PACE)
คุณน้ำหวาน
ฝ่ายทะเบียน
ครูนก
ครูระดับชั้นเตรียมอนุบาล
ครูแตน
ครูระดับชั้นเตรียมอนุบาล
ครูส้ม
ครูระดับชั้นอนุบาล
ครูกานต์
ครูระดับชั้นอนุบาล
ครูศร
ครูระดับชั้นอนุบาล
ครูปัด
ครูระดับชั้นอนุบาล
ครูเมล
ครูระดับชั้นอนุบาล
ครูเบล
ครูระดับชั้นอนุบาล
ครูออย
ครูระดับชั้นอนุบาล
ครูเบญญา
ครูระดับชั้นอนุบาล
ครูพร
ครูระดับชั้นประถมศึกษา
ครูอี๊ด
ครูระดับชั้นประถมศึกษา
ครูอ้อ
ครูระดับชั้นประถมศึกษา
ครูดรีม
ครูระดับชั้นประถมศึกษา
ครูคีน
ครูระดับชั้นมัธยมศึกษา
ครูอุ้ม
ครูระดับชั้นมัธยมศึกษา
ครูมิ้นท์
ครูระดับชั้นมัธยมศึกษา
ครูภัทร
ครูระดับชั้นมัธยมศึกษา

INSPIRING TO LIVE, LEARN AND COMMUNICATE WITH EXCELLENCE!

Online Surveys powered by SoGoSurvey
Provided by SoGoSurvey