อาจารย์

ฟอร์ม

แบบฟอร์มสำหรับครูที่ GES เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารและคำขอ

Read More

กฏระเบียบ

กฏระเบียบ GES ที่ครูทุกคนต้องปฏิบัติตาม

Read More

สมัครเป็นครู

ทีมการสอนระหว่างประเทศของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านคริสเตียนที่หลงใหลในการใช้ความสามารถและพรสวรรค์ของตนเพื่อเป็นพยานในพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ พวกเราต้องการให้คุณเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในปีการศึกษาถัดไป!

Read More

INSPIRING TO LIVE, LEARN AND COMMUNICATE WITH EXCELLENCE!

Online Surveys powered by SoGoSurvey
Provided by SoGoSurvey