ฟอร์มสำหรับอาจารย์

EVENT REQUEST FORM

FIELD TRIP REQUEST FORM

PERSONAL DAY REQUEST

STUDENT ACCOMMODATIONS FORM

ฟอร์มไหนที่จำเป็นต้องกรอก?

EVENT REQUEST FORM: ฟอร์มสำหรับอาจารย์ที่ต้องการส่งคำขอใส่กิจกรรมลงในปฏิทินของโรงเรียน
​(กรุณากรอกฟอร์มก่อนกิจกรรมเริ่ม อย่างน้อย 1 สัปดาห์)

PERSONAL DAY REQUEST FORM: ฟอร์มสำหรับยื่นคำขอวันหยุดส่วนตัว โดยคำทั้งหมดจะถูกส่งให้คุณเจมส์
(กรุณากรอกแบบฟอร์มอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันหยุด)

STUDENT ACCOMMODATIONS FORM: ฟอร์มสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ หรือต้องการความช่วยเหลือพิเศษในการเรียน ทั้งในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน ที่คุณครูจะต้องกรอกส่งให้ทางโรงเรียน

INSPIRING TO LIVE, LEARN AND COMMUNICATE WITH EXCELLENCE!

Online Surveys powered by SoGoSurvey
Provided by SoGoSurvey