ขอต้อนรับสู่
Global English School

โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา

ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม เลิศล้ำทางภาษา

เกี่ยวกับ GES

โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา หรือที่เรียกสั้นๆว่า สาธิตคริสเตียนวิทยา เป็นโรงเรียนสองภาษา โรงเรียนคริสเตียน ตั้งอยู่ในจังหวัด นนทบุรี โรงเรียนของเราจะเริ่มสอนนักเรียนตั้งแต่อนุบาล 1 จนถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรของเราจะเป็น หลักสูตรนานาชาติ

อ่านต่อ

กิจกรรมเร็วๆ นี้

กิจกรรมเพิ่มเติม

เตรียมเด็กรุ่นใหม่ให้พร้อมเป็นผู้นำ และเปลี่ยนแปลงโลก

ความสำเร็จของนักเรียน

นักเรียนของเราจะได้เรียนรู้ในหลักสูตรนานาชาติ และได้ทำกิจกรรมนอกหลักสูตรด้วยทั้งภายในโรงเรียน และภายนอกโรงเรียน จะทำให้นักเรียนของเรามีความรู้ ความสามารถในทุกๆด้าน ทำให้นักเรียนของเรามีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จในการศึกษา และวิชาชีพที่นักเรียนของเราได้ทำไว้ตลอดการศึกษา

อ่านต่อ

ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา

รูปแบบการศึกษาที่โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยาของเราจะเน้น การเรียน การสอนในหลักสูตรนานาชาติ เป็นโรงเรียนเอกชน ที่มีคุณภาพสูง ช่วยให้นักเรียนของเราสามารถไปศึกษาต่อในต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย

อ่านต่อ

Online Surveys powered by SoGoSurvey
Provided by SoGoSurvey