ข่าวสารสำคัญประจำเดือนกันยายน 2561

WELCOME TO OUR SEPTEMBER NEWSLETTER!

We would like to thank you for attending in our Open House and Mother's Day ceremony in August.
There are a few things we would like to highlight this month.
After school activities are starting this week. We now offer gymnastics class after school as our newest addition.
CAS will start this week.
• Parents will receive notification from the school if their child is enrolled in or recommended for CAS.

ขอต้อนรับสู่เดือนกันยายน!

โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยาขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่เข้าร่วมงาน Open House และ งานวันแม่ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
ไฮไลท์สำคัญสำหรับเดือนกันยายน มีดังนี้
กิจกรรมหลังเลิกเรียนจะเริ่มต้นขึ้นในสัปดาห์นี้ ปีนี้เราได้เพิ่มกิจกรรมยิมนาสติกให้กับนักเรียนสำหรับกิจกรรมหลังเลิกเรียน
การเรียนการสอน CAS จะเริ่มขึ้นในสัปดาห์นี้
• ถ้านักเรียนคนใดได้เข้าเรียนหรือได้รับการแนะนำให้เข้าร่วมหลักสูตร ผู้ปกครองจะได้รับการแจ้งเตือนจากทางโรงเรียน

COMING UP THIS MONTH

Sept 14

- Teacher Work Day (No school)

Sept 20-21

- Elementary Overnight Camp

Sept 19-21

- Middle School/High School Overnight Camp

*No after school activity for Kindergarten 1-3 on September 20

*No school for Nursery - Kindergarten 3 on September 21

Sept 27

- Early Release (2PM for Nursery-K3 & 2:20PM for G1-12)

วันสำคัญต่างๆ

14 กันยายน

- Teacher Work Day (ไม่มีการเรียนการสอน)

20-21 กันยายน

- Overnight Camp สำหรับนักเรียนชั้น G.1-5

19-21 กันยายน

- Overnight Camp สำหรับนักเรียนชั้น G.6-12

*Kindergarten 1-3 ไม่มีกิจกรรมหลังเลิกเรียน ในวันที่ 20 กันยายน 2561

*Nursery - Kindergarten 3 ไม่มีการเรียนการสอน ในวันที่ 21 กันยายน 2561

27 กันยายน

- เตรียมอนุบาล-อนุบาล 3 เลิกเรียนเวลา 14.00 น.
เกรด 1-12 เลิกเรียนเวลา 14.20 น.

FUN FACT: 7-11 has 8,127 stores in Thailand, and of that number there are 3,648 stores just in the Bangkok area.

Bible Verse:
Micah 6:8

"He has told you, O man, what is good;
and what does the Lord require of you
but to do justice, and to love kindness,
and to walk humbly with your God?"

STAY TUNED FOR OUR UPCOMING PRICKLY HEAT VIDEO!

A lot of things happened at GES this month. Here's a quick recap of this past August.

// หลายสิ่งดีๆ เกิดขึ้นมากมายที่ GES ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ วันนี้พวกเราได้รวบรวมบรรยากาศดีๆเหล่านั้น มาให้ชมกันครับ

INSPIRING TO LIVE, LEARN AND COMMUNICATE WITH EXCELLENCE!

Online Surveys powered by SoGoSurvey
Provided by SoGoSurvey