หลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาคฤดูร้อน

GES เปิดรับนักเรียนภาคเรียนพิเศษ ช่วงฤดูร้อน เพื่อเสริมสร้างทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษกับคุณครูชาวต่างชาติ จากอเมริกาและแคนนาดา ให้นักเรียนได้รับสำเนียงที่ดีที่สุดจากการใช้ภาษาอย่างต่อเนื่อง ช่วงเวลาในการเรียนซัมเมอร์นี้จะเปิดตั้งแต่ 9.00น. ถึง 15.00น. และนักเรียนทุกคนสามารถแต่งกายชุดลำลองมาเรียนได้ ภาคเรียนนี้คุณครูของเราจะสอนหลักสูตรที่เกี่ยวกับการทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อมของน้องๆ ต่อหลักสูตรของภาคเรียนต่อไปเป็นหลัก เวลานี้ นักเรียนจะได้รับความรู้เพิ่มเติมด้านภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ มีการออกกำลังกายจากชั่วโมงพลศึกษา และใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ที่ห้องสมุด GES ของเรา ชั่วโมงเรียนซัมเมอร์ของเรามีกระแสตอบรับที่ดีทุกๆ ปี เพราะนี่เป็นโอกาสที่ดีที่น้องๆ จะได้สนุกไปกับหลักสูตรพร้อมๆ กับรับความรู้ในเชิงวิชาการ ด่วน! เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด!

วันที่: 3-28 มิถุนายน 2562

ผู้สอน: คุณครูต่างชาติชาวอเมริกัน&แคนนาดา

เวลาเรียน: 09.00 - 15.00 น.

ระดับชั้นK1 - K3
อัตราค่า

เล่าเรียน

25,500 บาท

(รวมค่าอุปกรณ์ ของว่าง และอาหารกลางวัน)

วิชาที่สอนPhonics & Sounds, Listening-Speaking, Writing-Vocabulary, Stories & Games.  
ระดับชั้นG1 - G3 & G4 - G6
อัตราค่า

เล่าเรียน

G1 - G3 : 28,500 บาท

G4 - G6 : 29,000 บาท

(รวมค่าอุปกรณ์ และอาหารกลางวัน)

วิชาที่สอนEnglish Language, Listening-Speaking & conversation, Reading Comprehension, Writing-Grammar & Vocabulary, Math & Science.
ระดับชั้นG.7 - G.11
อัตราค่า

เล่าเรียน

32,000 บาท (รวมค่าอุปกรณ์ และอาหารกลางวัน)
วิชาที่สอนEnglish Language, Listening, Speaking & Conversation, Reading Comprehension, Writing, Grammar & Vocabulary, Math & Science.

วันที่: 1-19 กรกฎาคม 2562

ผู้สอน: คุณครูต่างชาติ & ครูไทย GES

เวลาเรียน: 09.00 - 15.00 น.

ระดับชั้นK1 - K3
อัตราค่า

เล่าเรียน

16,500 บาท

(รวมค่าอุปกรณ์ ของว่าง และอาหารกลางวัน)

วิชาที่สอนEnglish Language, Chinese Language,

Thai Language.

วันหยุดเสาร์ - อาทิตย์, 16-17 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นG1 - G3 
อัตราค่า

เล่าเรียน

18,500 บาท

(รวมค่าอุปกรณ์ และอาหารกลางวัน)

วิชาที่สอนEnglish Language, Chinese Language,

Thai Language.

วันหยุดเสาร์ - อาทิตย์, 16-17 กรกฎาคม 2562
วันที่18 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562
ผู้สอนทีมครูไทย GES
เวลาเรียน9.00 - 15.00 น.
ระดับชั้นG6 - G12
อัตราค่า

เล่าเรียน

1,600 บาท
วิชาที่สอนThai Language & Thai Social
วันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และ 29 กรกฎาคม 2562
ค่ายพลังงานสะอาดค่าอุปกรณ์และวิทยากรG.6 - G.8         1,800 บาท

G.9 - G.12       2,000 บาท

(สามารถนำสิ่งประดิษฐ์กลับบ้านได้)

วันที่3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 มิถุนายน 2562
ผู้สอนคุณครู Zhan Xiannv
เวลาเรียนจันทร์, พุธ, ศุกร์ (15.00 - 15.45)
ระดับชั้นK1
อัตราค่าเล่าเรียน2,400 บาท
วิชาที่สอนวิชาภาษาจีน
วันที่3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 มิถุนายน 2562
ผู้สอนZhan Xiannv
เวลาเรียนจันทร์, พุธ, ศุกร์ (15.45 - 16.30)
ระดับชั้นK2 - K3
อัตราค่าเล่าเรียน2,400 บาท
วิชาที่สอนวิชาภาษาจีน K2 - K3
วันที่4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 มิถุนายน 2562
ผู้สอนZhan Xiannv
เวลาเรียนวันอังคาร, วันพฤหัสบดี (15.10 - 16.10)
ระดับชั้นG1 - G6
อัตราค่าเล่าเรียน2,800 บาท
วิชาที่สอนวิชาภาษาจีน G1 - G6
วันที่4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 มิถุนายน 2562
ผู้สอนKazu Kita
เวลาเรียนวันอังคาร, พฤหัสบดี (15.10 - 15.40)
ระดับชั้นK1 - K2
อัตราค่าเล่าเรียน2,000 บาท
วิชาที่สอนฟุตบอล K1 - K2
วันที่4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 มิถุนายน 2562
ผู้สอนKazu Kita
เวลาเรียนวันอังคาร, พฤหัสบดี (15.40 - 16.30)
ระดับชั้นK3 - G1
อัตราค่าเล่าเรียน2,000 บาท
วิชาที่สอนฟุตบอล K3 - G1
วันที่3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 มิถุนายน 2562
ผู้สอนKazu Kita
เวลาเรียนวันจันทร์, วันพุธ (15.10 - 16.10)
ระดับชั้นG2 - G6
อัตราค่าเล่าเรียน3,500 บาท
วิชาที่สอนฟุตบอล G2 - G6

INSPIRING TO LIVE, LEARN AND COMMUNICATE WITH EXCELLENCE!

Online Surveys powered by SoGoSurvey
Provided by SoGoSurvey