บุคลากร

Ms. Abby
Grade 1
Mr. Adam
Special Education
Ms. Amanda
Kindergarten 3
Ms. Amanda
Grade 3
Ms. Becca
Kindergarten 3
Ms. Becca
Grade 2
Ms. Bekah
Art
Mr. Ben
English Intervention
Mr. Ben
Grade 5
Mrs. Bryn
Grade 2
Mr. Brian
Chinese
Ms. Christina
Grade 3
Mrs. Cora
Grade 4
Mr. Craig
Math
Mr. Dan
Science
Mr. Daniel
Grade 6
Mr. Daniel
Grade 4
Mr. Davis
IT Specialist
Mr. Dylan
Music
Mr. Gomes
Physical Education
Mrs. Hannah
Kindergarten 2
Mrs. Hannah
Substitute
Mr. James
Assistant Administrator
Mr. Jaspher
Kindergarten 1
Ms. Jennifer
Grade 6
Ms. Jessica
Kindergarten 1
Mr. Joey
Media & Marketing
Mr. Jonathan
Physical Education
Mr. Jordan
Grade 5
Mr. Josh
Grade 6
Ms. Julie
Kindergarten 2
Mr. Justin
Grade 3
Mr. Kazu
Phyical Education
Mrs. Krissy
Grade 1
Mrs. Kristin
Grade 1
Ms. Lauren
Substitute
Ms. Maddy
Kindergarten 2
Mrs. Marie-Claire
Kindergarten 1
Mr. Matt
Grade 2
Mr. Matt
English
Mrs. Megan
English
Mr. Nate
English Intervention
Mr. Phillip
Substitute
Ms. Rebekah
Music
Ms. Rachel
Science
Mr. Roman
Physical Education
Ms. Sarah
Kindergarten 3
Mrs. Steff
Speech
Mrs. Tricia
English Intervention
Ms. Tara
Special Education
Mr. Seth
Math
ครูนี
Office Manager
ครูนุช
Thai Staff Manager
ครูเล็ก
Accountant
ครูกระแต
Nursery
ครูกานต์
Nursery
ครูนก
Nursery
ครูส้ม
Kindergarten
ครูปัด
Kindergarten
ครูศร
Kindergarten
ครูอาร์ท
Kindergarten
ครูเบล
Kindergarten
ครูเมล
Kindergarten
ครูแตน
Lower Elementary
ครูพร
Elementary
ครูอุ้ม
Upper Elementary
ครูแอน
Upper Elementary
ครูอิง
Upper Elementary
ครูตุ๊กติ๊ก
Middle School
ครูคีน
Lower Elementary
ครูเสท
Middle School & High School
ครูอ้อ
Upper Elementary
ครูวิว
Kindergarten
ครูเบญญา
Kindergarten
ครูทิพย์
Kingergarten

INSPIRING TO LIVE, LEARN AND COMMUNICATE WITH EXCELLENCE!