วิสัยทัศน์และหน้าที่

หน้าที่

GES ยินดีที่จะให้โอกาสนักเรียนที่อยากประสบความสำเร็จในด้านของวิชาการเรียนและจริยธรรม ตามจริยธรรมของศาสนาคริสต์ ในขณะที่ได้รับการหล่อเลี้ยงท่ามกลางสภาพแวดล้อมของชาวคริสเตียน

วิสัยทัศน์

GES ปรารถนาที่จะให้โอกาสนักเรียนได้รับความเป็นเลิศ… คณะบริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ของ GES จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือ ดูแล และให้คำแนะนำกับนักเรียนทุกคน เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในทุกด้าน ทั้งการศึกษาและชีวิต

…ในรูปแบบของวิชาการ… GES มีแหล่งเรียนรู้จากอเมริกาเหนือเพื่อเตรียมนักเรียนเรียนต่อที่โรงเรียนนานาชาติในประเทศหรือต่างประเทศได้ ในฐานะครูของ GES เราพยายามที่จะให้มาตรฐานทางวิชาการที่สูงนักเรียนจะได้มีโอกาสร่วมมือกับพ่อแม่เพื่อเพิ่มการเรียนรู้บนเส้นทางสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

…และจริยธรรมที่ยึดถือหลักจริยธรรมของคริสเตียน… GES มุ่งมั่นให้นักเรียนของเราเป็นคนที่รับผิดชอบในชุมชนด้วยการให้การศึกษาและตัวอย่างของตัวละครที่มีศีลธรรมตามหลักการของคริสเตียน เป้าหมายของ GES คือการปลูกฝังนักเรียนให้ใส่ใจในความสำคัญกับคุณธรรมที่จะช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไป

…ในขณะที่ได้รับการหล่อเลี้ยงท่ามกลางสภาพแวดล้อมชาวคริสเตียน… พระเยซูเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งที่ GES มุ่งมั่นให้นักเรียนและพนักงานได้รับชีวิตการเป็นอยู่ที่ดี เป้าหมายของ GES คือให้นักเรียนเห็นความรักที่พระเยซูมีไว้สำหรับพวกเขาจากการไปโบสถ์ การสวดมนต์ตอนเช้าและการเป็นมิตรกับเพื่อนและครูทุกคน

INSPIRING TO LIVE, LEARN AND COMMUNICATE WITH EXCELLENCE!

Online Surveys powered by SoGoSurvey
Provided by SoGoSurvey